Welkom op onze infodag op zaterdag 7 maart!

Zaterdag 7 maart zetten we onze deuren open voor jongeren (en hun ouders) die de stap zetten naar het secundair onderwijs. Op een interactieve manier maak je kennis met een hele reeks nieuwe vakken, met nieuwe leerkrachten en - wie weet - al enkele toekomstige klasgenoten en vrienden. De stap naar een middelbare school is spannend en boeiend en houdt enorm veel uitdagingen in. We helpen je om die stap vlot te zetten en om die uitdagingen één voor één aan te pakken. Benieuwd hoe we dat doen?

Carnavalbal in de eerste graad

Naar jaarlijkse en goede gewoonte vond vorige vrijdagavond in de catacomben van de school het carnavalbal plaats. Leerlingen en leerkrachten toonden zich van hun beste kant. Geniet hier mee!

Bij de overgang van de tweede naar de derde graad ...

moeten de leerlingen kiezen welke studierichting ze in de derde graad gaan volgen. Dit keuzeproces wordt intens begeleid. Alle vierdejaars krijgen een 'studiekeuzebegeleidingsmap' waarin ze aan de slag kunnen om beter te weten wat ze graag willen doen (nu en ook later in hun beroepsleven) en waar ze goed in zijn. De klassenraad formuleert voor elke leerling een voorlopig advies op basis van de resultaten en op basis van hoe verschillende leerkrachten de leerling op school hebben leren kennen.

Overgang naar de tweede graad

Onze tweedejaars werken volop aan het studiekeuzetraject dat ze samen met hun leraren en het clb doorlopen. Vorige week waren ze al te gast in de campus in Mortsel, vandaag kregen ze info vanuit het clb. Met de info die onze leerlingen ook in de klas oppikken, leggen ze nu de laatste hand aan hun studiekeuzebegeleidingsmapje.

Zakgeldproject in het tweede jaar Latijn

Het zakgeldproject zet leerlingen uit de tweede Latijnses aan om over financiële kwesties na te denken. Bekijk ook de sfeerbeelden.

Tarzan en Jane?

Ja, hoor! In het vak lichamelijke opvoeding. Kijk hier!

Bezoek aan de veiling en aan Coca Cola

De vijfdejaars economie bezochten Belorta (voorheen de Mechelse veilingen). Vraag en aanbod komen hier fysiek samen, een belangrijk leerstofonderdeel van het vijfde jaar. Coca Cola is een groot bedrijf in de buurt van de school dat aansluit bij de leefwereld van onze leerlingen. Ook zeker een bezoek waard in het kader van de lessen economie.

De pest aan pesten

Vandaag staan de eerste graadsleerlingen stil bij de mechanismen van en remedies voor pesten, met de voorstelling 'Splinters en balken'.

Leerlingenraad koopt oxfam koe

Hoera, sinds maandag heeft de leerlingenraad een koe op haar naam staan, namelijk Esmeralda! Esmeralda zal boeren in Peru helpen. Bezoek zeker de weide eens aan de prefectuur! Geef zeker ook een applaus aan jullie zelf want zonder zo'n grote opbrengst met de oxfamactie konden we Esmeralda niet verwelkomen! (De leerlingenraad) Bezoek ook de website van oxfam.

Practica chemie en biologie in het vierde jaar

We nemen een kijkje in de labo's biologie en chemie in het vierde jaar. De leerlingen wetenschappen onderzoeken het effect van zout, zeep en petroleum op de kieming en lengtegroei van tuinkers tijdens een practicum biologie. Alle leerlingen van het vierde jaar gebruiken tijdens een practicum chemie de geleidingssetjes gemaakt door leerlingen van de eerste graad. (Met dank aan de heer Van Berendoncks.)

Nieuwsoverzicht

maart 2015

februari 2015

januari 2015

december 2014

november 2014

oktober 2014

september 2014

augustus 2014

juli 2014

juni 2014

mei 2014

april 2014

maart 2014

februari 2014

januari 2014

december 2013

november 2013

oktober 2013

september 2013

augustus 2013

QR

juli 2013

juni 2013

mei 2013

april 2013

maart 2013

februari 2013

januari 2013

december 2012

november 2012

oktober 2012

september 2012

augustus 2012

juli 2012

juni 2012

mei 2012

april 2012

Zin

maart 2012

februari 2012

januari 2012

december 2011

november 2011

oktober 2011

september 2011

augustus 2011

juli 2011

juni 2011

mei 2011

april 2011

maart 2011

februari 2011

januari 2011

december 2010

november 2010

oktober 2010

INFODAG

zaterdag 7 maart 2015
13:00-17:00 u

QR

Leerplatform

Smartschool